كد آماده الگوريتم زنبور عسل - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Matlab Pajooh

Go to content

Main menu:

بخش ويژه
الگوريتم زنبورعسل
 

الگوريتم زنبور شامل گروهي مبتني بر الگوريتم جستجو است كه اولين بار در سال 2005 توسعه يافت ؛ اين الگوريتم شبيه سازي رفتار جستجوي غذاي گروههاي زنبور عسل است. در نسخه ابتدايي اين الگوريتم،   الگوريتم نوعي از جستجوي محلي انجام مي دهد كه با جستجوي كتره اي يا رندوم تركيب شده و مي تواند براي بهينه سازي تركيبي (زماني كه بخواهيم چند متغير را همزمان بهينه كنيم) يا بهينه سازي تابعي به كار رود


جستجوي غذا در طبيعت

يك كلوني زنبور عسل مي تواند در مسافت زيادي و نيز در جهت هاي گوناگون پخش شود تا از منابع غذايي بهره برداري كند.قطعات گلدار با مقادير زيادي نكتار و گرده كه با تلاشي كم قابل جمع آوري است،به وسيلهي تعداد زيادي زنبور بازديد مي شود؛ به طوري كه قطعاتي از زمين كه گرده يا نكتار كمتري دارد، تعداد كمتري زنبور را جلب مي كند.پروسه ي جستجوي غذاي يككلوني به وسيله ي زنبورهاي ديده بان آغاز مي شود كه براي جستجوي گلزار هاي اميد بخش (داراي اميد بالا براي وجود نكتار يا گرده) فرستاده مي شوند
.
 
زنبورهاي ديده بان به صورت كتره اي
از گلزاري به گلزار ديگر حركت مي كنند.در طول فصل برداشت محصول (گل دهي)، كلوني با آماده نگه داشتن تعدادي از جمعيت كلوني به عنوان زنبور ديده بان به جستجوي خود ادامه مي دهند. هنگامي كه جستجوي تمام گلزار ها پايان يافت، هر زنبور ديده بان ، بالاي گلزاري كه اندوخته ي كيفي مطمئني از نكتار و گرده دارد، رقص خاصي را اجرا مي كند

اين رقص كه به نام "رقص چرخشي" (حركتي مانند حركت قرقره) شناخته مي شود، اطلاعات مربوط به جهت تكه گلزار(نسبت به كندو)، فاصله تا گلزار و كيفيت گلزار را به زنبور هاي ديگر انتقال مي دهد. اين اطلاعات زنبور هاي اضافي و پيرو را به سوي گلزار مي فرستد

بيشتر زنبور هاي پيرو به سوي گلزار هايي ميروند كه اميد بخش تر هستند و اميد بيشتري براي يافتن نكتار و گرده در آنها، وجود دارد


وقتي همه ي زنبور ها به سمت ناحيه اي مشابه بروند، دوباره به صورت كتره اي
 به علت محدوده ي رقصشان در پيرامون گلزار پراكنده مي شوند تا به موجب اين كار سرانجام نه يك گلزار ، بلكه بهترين گل هاي موجود درون آن تعيين موقعيت شوند


الگوريتم

الگوريتم زنبور هر نقطه را در فضاي پارامتري_ متشكل از پاسخ هاي ممكن_به عنوان منبع غذا تحت بررسي قرار مي دهد."زنبور هاي ديده بان"_ كارگزاران شبيه سازي شده _به صورت كتره اي
فضاي پاسخ ها را ساده مي كنند و به وسيله ي تابع شايستگي كيفيت موقعيت هاي بازديد شده را گزار ش مي دهند. جواب هاي ساده شده رتبه بندي مي شوند، و ديگر "زنبورها" نيروهاي تازه اي هستند كه فضاي پاسخ ها را در پيرامون خود براي يافتن بالا ترين رتبه محل ها جستجو مي كنند(كه "گلزار" ناميده مي شود) الگوريتم به صورت گزينشي ديگر گلزار ها را براي يافتن نقطه بيشينه ي تابع شايستگي جستجو مي كند


كاربرد ها
 

:برخي كاربرد هاي الگوريتم زنبور در مهندسي

آموزش شبكه عصبي براي الگو شناسي

زمان بندي كارها براي ماشين هاي توليدي 

دسته بندي اطلاعات
 
بهينه سازي طراحي اجزاي مكانيكي 

بهينه سازي چند گانه 

ميزان كردن كنترل كننده هاي منطق فازي براي ربات هاي ورزشكار
 

كدهاي آماده الگوريتم زنبور عسل

وب سايت متلب پژوه كدهاي رايگان الگوريتم زنبور عسل را در زبانهاي مختلف برنامه نويسي براي استفاده شما عزيزان تدارك ديده است. براي دانلود فايل ها مي توانيد از لينك هاي زير استفاده كنيد

:پسورد فايل
matlabonline.com
 
 
Back to content | Back to main menu