مشاوره فني پروژه ها - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Matlab Pajooh

Go to content

Main menu:


ارائه مشاوره فني براي پروژه ها


يکي ديگر از خدمات متلب آنلاين، ارائه مشاوره و آموزش در خصوص انجام پروژه هاي دانشگاهي، صنعتي و تحقيقاتي مي باشد. محورهاي مهم کاري که مي توانيد با متلب آنلاين مطرح کنيد، به شرح زير مي باشندپروژه هاي مرتبط با هوش مصنوعي  مثل الگوريتم ژنتيک و شبکه عصبي

پروژه هاي مرتبط با سيستمهاي فازي و فازي-عصبي

پروژه هاي بهينه سازي و طراحي هاي مهندسي

پروژه هاي تخصصي مرتبط با مهندسي برق، مهندسي کنترل و مهندسي مکانيک

پروژه هاي مرتبط با مهندسي صنايع و مديريت توليد

پروژه هاي مرتبط با پردازش سيگنال هاي ديجيتالي و پردازش تصوير

 
Back to content | Back to main menu